ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – 1ος ΤΟΜΟΣ
ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κωδικός Προϊόντος : product_1

Συγγραφείς: ΠΙΕΡΗΣ, ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ

ISBN: 978-960-98225-3-4, Σχήμα: 17×24, Σελίδες: 912

Έκδοση: 2020

Περιγραφή

Το παρόν Σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της μακρόχρονης ενασχόλησης των συγγραφέων Πιερή Η. Μιχαήλ και Αιμιλία Ι. Κατρινάκη με τα θέματα που αναλύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συγγραφείς, παρουσιάζουν στον παρόντα τόμο του πολύτομου έργου με τρόπο πλήρη και κατανοητό, με περισσότερα από 250 παραδείγματα, θέματα που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται διακρατικά.

Στην εποχή μας οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το παρών σύγγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και λύσεις σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτεχνικούς, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση Κώδικα με τον νόμο 2859/2000, ΦΕΚ 248 τ.Α), με αντιστοίχηση στις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, που διέπουν τη φορολόγηση από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των υπηρεσιών που παρέχονται πέραν των συνόρων του τόπου εγκατάστασης του παρέχοντος, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερμηνεία βασίζεται σε ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επεξηγηματικές σημειώσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες που συμφωνούνται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ.

Ο εκδότης

Σχόλια Αναγνωστών

Το παρόν πόνημα αποτελεί προϊόν της μακρόχρονης ενασχόλησης των συγγραφέων με τα θέματα που αναλύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συγγραφείς, με τους οποίους είχα την τύχη και την τιμή να συνυπηρετήσω σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους της υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας, παρουσιάζουν στον παρόντα τόμο του πολύτομου έργου με τρόπο πλήρη και κατανοητό θέματα που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται διακρατικά.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την εξωστρέφεια και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το βιβλίο προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και λύσεις και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτεχνικούς, δημόσιους λειτουργούς, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Χρήστος Κουτσούκος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής

Υπουργείο Οικονομικών

Οι έγκριτοι και καταξιωμένοι συνάδελφοι Πιερής Μιχαήλ και Αιμιλία Κατρινάκη δημιούργησαν με ιδιαίτερο μεράκι και αγάπη το παρόν μέρος του πολύτομου έργου που αφορά τις Διασυνοριακές Συναλλαγές στον τομέα της φορολόγησης των παροχών υπηρεσιών από πλευράς ΦΠΑ.

Το έργο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία καθόσον συνδυάζει με απαράμιλλο τρόπο τη θεωρητική βάση των θεμάτων που πραγματεύεται με τη δοκιμασμένη πρακτική εμπειρία των συγγραφέων.

Για τον λόγο αυτό, το παρόν έργο θα αποτελέσει έναν ασφαλή και χρήσιμο «πλοηγό» στον τομέα των διασυνοριακών συναλλαγών στους συναδέλφους εφοριακούς, λογιστές – φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, νομικούς, στελέχη επιχειρήσεων, σε φοιτητές και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ιωάννης Μανουσάκης

Εφοριακός – ελεγκτής Κ.Ε.ΜΕ.Π.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – 2ος ΤΟΜΟΣ
ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Κωδικός Προϊόντος : product_2

Συγγραφείς: ΠΙΕΡΗΣ, ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ

ISBN: 978-960-98225-6-5, Σχήμα: 17×24, Σελίδες: 396

Έκδοση: 2022

Visa

Mastercard

Maestro

Verified by VISA MasterCard Secure Code